COVID-19 Procurement

Atenţie! În ciuda faptului că datele prezentate se bazează pe surse fiabile și rapoarte oficiale, datele pot fi incomplete. În același timp, toți partenerii acestei inițiative depun toate eforturile pentru a colecta și prezenta publicului date de înaltă calitate, relevante și de încredere • Внимание! Несмотря на то, что представленные данные основаны на надёжных источниках и официальных отчётах, данные могут быть не дополненными. В тоже время, все партнёры данной инициативы, прикладывают максимум усилий по сбору и представлении для общественности качественных, актуальных и надёжных данных.